Natursavn

 

Selv vi som bor midt i Oslo har bare noen få minutters reise til dype skoger og fugler som hekker på takene våre. Allikevel snakker mange om at de lengter etter naturen. Har et ønske om å komme nærmere naturen. Opplever et natursavn.

r001-008 2 copy

Menneskelig aktivitet påvirker resten av naturen i så stor grad at forskere i fjor ble enige om at jorda har gått inn i en ny geologisk tidsepoke, fra holocen til antropocen. Menneskets tidsalder.

Mennesker er i en helt unik posisjon ved at vi har muligheten til å kontrollere resten av naturen i stor grad. Men betyr det at vi er i en helt unik posisjon, moralsk sett?

Mens tradisjonell etikk diskuterer hvordan vi bør handle i vår relasjon med andre mennesker, diskuterer økologisk etikk hvordan vi bør handle i vår relasjon med ikke-menneskelig natur. Sentralt i denne diskusjonen er hvem eller hva i naturen som har egenverdi, og som dermed må tas moralsk hensyn til. Det vanligste synet er at mennesker er de eneste med egenverdi. Antroposentrisme. Et menneskesentrert syn. Og en menneskesentrert etikk, hvor mennesker er hevet over alt og alle.

r001-009 kopi copy copy

Økologisk etikk åpner opp en plattform hvor vi kan diskutere om også de andre dyrene, plantene, de ikke-levende enhetene som stenene og bekkene, artene, økosystemene, naturen i sin helhet, også har en egenverdi. Hvorfor er vi mer verdt enn de andre dyrene vi deler vårt rike følelsesliv med, fjellene som har vært her lengre enn oss, havet med sine mange hemmeligheter eller trærne som holder oss i live?

Jeg tror det er vanskelig å oppleve en genuin nærhet til noen en hever seg moralsk over. Kanskje natursavnet ikke er et fysisk savn, men en konsekvens av at vi i så stor grad distanserer oss fra resten av naturen moralsk sett? Da hjelper det ikke å bo i nærheten av skogkanten eller at fugler hekker på taket.

En nær relasjon til resten av naturen får mennesker først når vi legger til side tanken om at vi er hevet over, klokere, viktigere, bedre. Husker på at vi selv er dyr. Selv er natur.

Da jeg var antroposentrist kunne jeg av og til kjenne på natursavnet. Nå er det nesten helt borte.

29

Teksten over er mitt bidrag i fanzinen “NATURSAVN”, utgitt i april 2017 av økokunstgruppa Mose. Besøk nettsiden deres og les om NATURSAVN her.

2 thoughts on “Natursavn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *