5 dyrevernaktivister om engasjementet sitt

 

Store Norske leksikon sier at en aktivist er “en tilhenger av aktivisme eller en person som gjennom handling søker å fremme en sak”.

Det er lite jeg er mer takknemmelig for enn mennesker som bruker sin tid og energi på å gjøre verden til et bedre sted. Og jeg har et ønske om at enda flere skal bli aktive og kjempe for en sak de brenner for, enten det er menneskes rettigheter, andre dyrs rettigheter eller for naturen i sin helhet. For vi kan rett og slett ikke forvente at ting forandrer seg av seg selv.

Det finnes utallige former for aktivisme. Å “gjennom handling fremme en sak” kan være alt fra å gå foran i et fakkeltog og rope slagord i en megafon til å poste inspirerende bilder på Instagram eller jobbe frivillig for en organisasjon som jobber for å fremme saken. Uansett hvilke talenter du har og hva du trives med, så finnes det en form for aktivisme for deg!

Selv om jeg engasjerer meg i flere saker, så er dyrevern den saken jeg brenner aller sterkest for. I denne posten vil jeg derfor løfte fram fem fine aktivister som på ulike måter engasjerer seg for dyra. Les hva slags former for aktivisme de driver med, hvorfor de mener aktivisme er viktig, hvorfor de har valgt å engasjere seg for dyra – og la deg inspirere til å bli aktiv for din hjertesak!

 

 

Hva slags former for aktivisme driver du med?

For tiden er det mest gateaktivisme jeg driver med. Jeg er organisator i AV Oslo og DxE Oslo. Målet her er å gjøre folk bevisst på konsekvensene av bruk av dyr. Jeg er også aktiv i Oslo Animal Save og er med å arrangere The Official Animal Rights March Oslo. I tillegg til gateaktivisme er jeg aktiv på sosiale medier og driver Veganpodden. Gateaktivisme er lavterskel og veldig viktig på individnivå. Samtidig mener jeg at vi også trenger aktivisme på et institusjonelt nivå. Derfor tar jeg nå en utdanning innenfor samfunnsgeografi og sosiologi der jeg vil fokusere på samfunnsendring. Jeg håper å kunne gjøre aktivisme på et annet nivå i fremtiden, i tillegg til gateaktivisme.

Hvorfor mener du aktivisme er viktig?

Vi kan ikke holde på slik vi gjør i dag. Milliarder av dyr blir unødvendig drept hvert år, noe som er helt forferdelig for dyrene det gjelder, men også for miljøet. Aktivisme, i alle ulike former, er viktig for å drive samfunnet fremover. Vi driver med aktivisme for å få folk til å endre umoralske vaner. Jeg blir inspirert av tidligere aktivistbevegelser, som borgerrettighetsbevegelsen i USA, og jeg har sett hva de har fått til. Ved hjelp av sosiale media tror jeg vi kan oppnå målet om rettigheter til alle dyr.

Hvorfor har du valgt å være aktiv for dyrene?

Jeg tror at artssjåvinisme, det at vi tillegger ulike rettigheter og verdier til vesener utelukkende på grunnlag av deres artstilhørighet, er den mest grunnleggende formen for forskjellsbehandling. Dersom vi kan lære hverandre og barna våre at dyr, uavhengig av art, fortjener retten til liv og helse, hvordan kan vi da lære de at menn er overordnet kvinner eller at hvite er overordnet svarte? Jeg er aktiv for dyrene fordi det artssjåvinisme det grunnleggende problemet, fordi de ikke har en stemme og fordi det er et utenkelig stort antall av dem som trenger min hjelp.

 

“Aktivisme, i alle ulike former, er viktig for å drive samfunnet fremover”

 

Har aktivismen tilført noe positivt i livet ditt?

Aktivisme har uten tvil tilført masse positivt i livet mitt. Igjennom aktivisme har jeg utviklet meg som person. Jeg står hele tiden overfor nye utfordringer som å snakke foran større mengder mennesker, lede grupper og lære nye kunnskaper og ferdigheter. Jeg har også fått et nytt perspektiv på samfunnet, på godt og vondt. Jeg stiller meg nå kritisk til “objektive sannheter”, noe jeg kommer til å dra nytte av resten av livet. Ved å holde på med aktivisme jeg merker at fungerer får jeg mestringsfølelse. Jeg vet at jeg kjemper for det som er rett og jeg har potensialet til å redde mange liv. Det er en god følelse! Noe av det som har hatt den største positive innvirkningen på livet mitt er alle de nye vennskapene jeg har fått. Jeg har blitt en del av et åpent og ærlig miljø fullt av kjærlighet. Ved å kjempe sammen mot et mål, der man eksponerer seg for mye vondt, skapes det sterke vennskap. Jeg har fått venner for livet!

Er det noen aktivister du blir ekstra inspirert av?

Jeg blir hele tiden inspirert av andre aktivister som på tross av personlige utfordringer setter ego til side og jobber beinhardt for dyrene. Listen over aktivister som inspirerer meg er så lang fordi et hvert menneske som setter seg selv til side for å hjelpe andre er inspirerende. Jeg kan nevne et par, av mange, som inspirerer meg. Ole Rolfsen sin reflekterende holdning og krigermindset inspirerer meg. Shivonne Kaspara Engen og Veronika Andersson sitt pågangsmot og vilje inspirerer meg. Martin Skadal og André Skoog sin businessinnstilling inspirerer meg. Michelle Rundquist og Samuel Rostøl sin kreativitet inspirerer meg. Det blir egentlig helt feil å kun trekke frem noen få, selv om disse inspirerer meg hver dag, fordi jeg blir så uendelig inspirert av alle aktivister jeg møter.

Foto: Tobias Alexander Moen/Evolved Productions

Ps: Følg Marte på Instagram, Facebook og Youtube!

 

 

Hva slags former for aktivisme driver du med?

Min aktivisme startet da jeg ble vegetarianer som 12-åring. I årene etter det prøvde jeg å inspirere de rundt meg med god mat og tips til hvordan de kunne leve mest mulig dyrevennlig. Da jeg var 18 oppdaget jeg NOAH – for dyrs rettigheter. Jeg ble først frivillig i Tønsberg-avdelingen, så ble jeg leder i Vestfold og etterhvert flyttet jeg til Oslo for å jobbe som aktivistkoordinator. Etterhvert fikk jeg også jobb som leder for hele aktivistavdelingen til NOAH. Jeg hadde også ansvar for NOAHs fakkeltog mot pels i flere år, arrangerte vegetarstand, sirkusparade, var festivalkoordinator og reiste rundt på festivaler i hele Norge. Vi bodde i telt flere steder og pratet med folk om dyr hele dagen. Det var absolutt slitsomt til tider men veldig gøy. Og vi møtte så mange fine folk som ble inspirert. Det var en utrolig spennende tid og dyrs rettigheter begynte å vokse mer og mer. Jeg jobbet også for PETA i USA en periode og reiste rundt og hjalp bakgårdshunder, demonstrerte i kostymer, bur og pakket inn naken i cellofan. Siden da har jeg jobbet aktivt med dyrs rettigheter gjennom flere andre organisasjoner både i Norge og utlandet, blant annet Wildlife Friends i Thailand, SPCA i USA og Dyrebeskyttelsen Norge her hjemme. De siste årene har jeg gjort aktivisme gjennom min egen blogg www.veganmannen.no. Jeg driver flere små bedrifter som Vegansk Julefestival, Vegetarfestivalen i Halden, Veganreiser og Norges første veganske podcast, Kongler og Gress. Jeg prøver også å være med på demonstrasjoner, fakkeltog og andre aktiviteter når jeg har mulighet. Og så holder jeg veganske kokkekurs, som er en veldig fin form for aktivisme!

Hvorfor mener du aktivisme er viktig?

Jeg mener at alle mennesker bør være aktivister for noe. Hvis man ikke har noe man brenner for, da tenker jeg livet blir litt kjedelig og litt mindre meningsfullt.

Hvorfor har du valgt å være aktiv for dyrene?

Jeg jobber med menneskerettigheter på dagtid og brenner absolutt for det også, men jeg har alltid ønsket å kjempe for de som står aller svakest i samfunnet. Det er dessverre dyrene, og spesielt dyrene som er ofrene for kjøtt-, egg- og melkeindustrien.

 

“Jeg har alltid ønsket å kjempe for de som står aller svakest i samfunnet”

 

Har aktivismen tilført noe positivt i livet ditt?

Veldig mye! Spesielt alle de fine menneskene jeg har blitt kjent med. Jeg har også blitt mye flinkere til å diskutere sak og jeg har vokst masse som person.

Er det noen aktivister du blir ekstra inspirert av?

Jeg blir inspirert av absolutt alle som jobber aktivt for en god sak. Bedre å nevne ingen enn å glemme noen!

Ps: Følg Thomas på Facebook og Instagram!

 

 

Hva slags former for aktivisme driver du med?

Jeg har drevet med aktivisme for dyr i nærmere ti år, og på den tiden har jeg gjort masse forskjellig for å sette fokus på dyrs rettigheter. Blant annet har jeg arrangert fakkeltog mot pels og arrangert en støttekonsert for dyrs rettigheter. Jeg har holdt stands, plakataksjoner og løpeseddelutdelinger. Nå for tiden jobber jeg som kampanjekoordinator med Veganerutfordringen hvor jeg, sammen med to andre, drifter kampanjen frivillig.

Hvorfor mener du aktivisme er viktig?

Aktivisme er en måte å endre verden på. Jeg synes det er kjempeviktig å få fram og dele med andre det jeg tenker er galt i vårt samfunn og som jeg mener må endres på.

 

“Aktivisme er en måte å endre verden på”

 

Hvorfor har du valgt å være aktiv for dyrene?

Å være aktiv for dyrene handler for meg om at dyr i vårt samfunn anses som produkter og har svært få, om noen, rettigheter. Det mener jeg er galt og jeg ønsker å jobbe for å endre på dette. Dyr er sansende vesener med egenverdi som fortjener et liv uten lidelse. Vi må ikke glemme dyrene og deres lidelser, og vi må gjøre det vi kan for å hjelpe. Dyrene har ingen andre enn oss.

Har aktivismen tilført noe positivt i livet ditt?

Når man er bevisst all den lidelse dyr utsettes for i vårt samfunn, er det godt å få en opplevelse av at en ikke sitter passivt å ser på, men at en aktiv jobber for å gjøre dyrenes lidelse synlig og aktiv prøver å endre hvordan vårt samfunn ser på dyr. Å oppleve at en gjør det en kan for å redde dyr og bidrar til noe positivt i denne verden oppleves som svært meningsfullt for meg. Det gir meg energi og glede, og ikke minst så har jeg møtt noen av mine beste venner i dyrevernmiljøet.

Er det noen aktivister du blir ekstra inspirert av?

Jeg blir veldig inspirert av de jeg jevnlig gjør aktivisme med. Det er så mange flinke dyrevernaktivister at man umulig kan trekke ut enkelte. Det som inspirerer meg er hele bevegelsen. Jeg synes det er så kjekt å jobbe med andre mennesker som deler mitt engasjement for dyrene og deres rettigheter. Og det er veldig fint å se at det nå for tiden stadig dukker opp nye og kreative måter å jobbe for dyrs rettigheter på.

 

 

Hva slags former for aktivisme driver du med?

Det å snakke om dyrs rettigheter med familie, venner og tilfeldige folk jeg møter synes jeg er en fin form for aktivisme, som jeg tror har fått mange til å tenke over sitt forhold til dyr som mat og dyrenes egenverdi. Jeg opplever at mange blir inspirert av å snakke om dette med en som faktisk er veganer og ikke bare høre om det, for eksempel via media.

Selv om jeg har gjort veldig mye av det som kan sees på som tradisjonell aktivisme, som flyerutdelinger, markeringer mot dyr i sirkus, pelsdyroppdrett osv, trives jeg best med former for aktivisme som ikke er like direkte. Jeg lager grafikk til plakater, flyere, innhold til sosiale medier og tar bilder under markeringer. Jeg har vært frivillig i organisasjoner som NOAH og Anima, og var med på å starte dyrvernpolitisk gruppe i Miljøpartiet De Grønne for å fremme dyrenes sak i partiets program. Jeg er fortsatt aktiv i MDG og synes politisk arbeid er en viktig form for aktivisme.

Jeg studerer kunst, og som kunstner driver jeg med aktivisme på en helt annen måte. Her undersøker jeg menneskers relasjon til andre dyr og natur på det dypere plan, og forsøker å vise at det er mulig å se på naturen og alt i den, inkludert de ikke-menneskelige dyrene, som noe som har en verdi i seg selv og ikke kun er ressurser.

Hvorfor mener du aktivisme er viktig?

Gjennom aktivisme er det mulig å utrette store ting med ganske enkle handlinger og små ressurser. Ved å være aktivist sier du tydelig i fra om hva du mener og hva du står for, som igjen kan inspirere andre.

 

“Gjennom aktivisme er det mulig å utrette store ting med ganske enkle handlinger og små ressurser”

 

Hvorfor har du valgt å være aktiv for dyrene?

I mange andre viktige saker, som for eksempel klimaendringer og menneskerettigheter, er de aller fleste helt enige om hva som er problemet, det handler da mer om hvordan det skal løses. Slik er det derimot ikke for dyrene. De aller fleste mener det helt greit at dyr, som alle har lyst til å leve, blir systematisk utnyttet og drept. Jeg synes det er utrolig vondt at folk velger å akseptere at slik skal det være, og derfor kjemper jeg for de som ikke har mulighet til å kjempe selv.

Har aktivismen tilført noe positivt i livet ditt?

Det å bli veganer og aktiv for dyrene er et av de beste valgene jeg har tatt. Det er noe jeg er veldig stolt av, og selv om det kanskje høres litt teit ut, føler jeg at det har gitt livet mer mening, fordi jeg vet at det hjelper mange individer. Dessuten har jeg blitt kjent med mange bra folk som også velger å bry seg om dyrene, og ser at det faktisk gjøres veldig mye bra i en verden hvor ting kan føles ganske håpløst noen ganger.

Er det noen aktivister du blir ekstra inspirert av?

Mine store helter er Anette og Andreas som driver Dale Store gård i Fredrikstad som er et fristed for dyr. Mange av dyrene er reddet fra slakt eller fra dårlige dyrehold, og på gården får de leve lange og gode liv. Anette og Andreas deler dyrenes hverdag i sosiale medier, og på den måten lar de folk bli kjent med dyrenes personligheter – og viser at de er venner og ikke mat. De gjør en helt fantastisk jobb, og jeg stolt fadder for grisefamilien.

Jeg synes også svenske Oatly, som produserer havremelk og andre veganske “meieriprodukter” basert på svensk havre, gjør utrolig mye kult. Som et selskap regnes kanskje Oalty strengt talt ikke som aktivister, men deres utradisjonelle forpakninger og reklame har en aktivistisk stil, for eksempel ved å skrive “wow, no cow!” og fremme veganisme på kartongene sine. De får mange som ikke er veganere til å teste ut veganske produkter og kanskje innse hvor kjip og unødvendig kumelkproduksjon er. 

 

 

Hva slags former for aktivisme driver du med?

For å være helt ærlig har jeg ikke tenkt så mye på det jeg gjør som aktivisme, selv om jeg er enig i at det er en form for utradisjonell aktivisme – nemlig å starte opp Norges første veganske beachkioks, Palma Kiosk & Kaffebar AS i nydelige Høysand, Østfold!

På Palma serverer vi tusenvis av folk vegansk softis i løpet av en sesong, “den beste pommes frits’’ folk har smakt, loaded fries i palmeblad-beger med BBQ marinert oumph og hjemmelaget aioli, toast, grillet foccacia og full baristameny.

I tillegg er jeg en av jentene i bloggkollektivet Grønne Jenter og utgjør den “veganske stemmen” i den grønne rosabloggen.

Hvorfor mener du aktivisme er viktig?

Jeg mener aktivisme er viktig i alle sine former, da forskjellig aktivisme vil appellere til forskjellige folk. Men i løpet av mine 14 år som veganer har jeg opplevd at det som gjør skeptikere, kverrulanter, nyskjerrige og alle andre mer positive, er å smake mat som er god og vegansk. I tillegg tror jeg det hjelper å kjenne en veganer som er hyggelig. Palma er en kombinasjon av dette, da vi har fokus på at alt vi har skal være “ille godt” som vi sier i Østfold, og kundeservicen skal være eksepsjonell. Det skal være en positiv opplevelse å komme til Palma. Sammen gjør vi vårt for at verden blir bitte litt bedre for hver dag – for dyra.

 

“Jeg mener aktivisme er viktig i alle sine former, da forskjellig aktivisme vil appellere til forskjellige folk”

 

Hvorfor har du valgt å være aktiv for dyrene?

Dagens industrielle husdyrhold med en presset kilopris på hvert levende individ, er i mine øyne totalt uforståelig å støtte. At vi kan leve i det 21. århundre og fortsatt synes det er greit å holde dyr innesperret på betong hele livet, uten mulighet til å bevege seg, før de til slutt blir gasset ihjel for å ligge på julebordet til en kilopris som tilsvarer en pakke gulrøtter, henger jo ikke på grep. Derfor tok jeg er et valg om a bli veganer og ønsker at det skal bli letter for andre å velge vegansk.

Har aktivismen tilført noe positivt i livet ditt?

Ja, men det har tatt tid! Jeg opplevde mange kommentarer, diskusjoner og kritikk i ung alder. Etter å ha forsvart meg og mine valg i et tiår, så har jeg valgt en form for aktivisme som gjør at jeg i dag føler meg hel, nemlig å få brukt det beste i meg selv – å være kreativ og få dyrket min interesse for å møte mennesker. Og som det heter, så passer det best å møtes på nøytral grunn, derfor er Palma også et slik sted. Med fokus på kvalitet og kundeservice. Vi møter så mange fantastiske mennesker, de fleste er ikke veganere, som etterhvert blir nysgjerrige på hva som gjør den softisen så god og hva det “kjøttet” på middagen var, for det var så veldig godt. Og ikke minst for hver krone som legges igjen på Palma, hjelper det oss å investeres i veganske produkter, slik at etterspørselen øker og tilgjengeligheten blir bedre. Jeg har funnet min form for utradisjonelle aktivisme som jeg stortrives med – og jeg har verdens beste “partner in crime”, Frank!

Er det noen aktivister du blir ekstra inspirert av?

Her er det mange, så mange at det er skummelt å begynne a nevne navn! Jeg synes Norge har mange flotte aktivister som sprer alt fra oppskrifter til informasjon i sosiale medier og på gata. Av organisasjoner er det Nettverk for dyrs frihet med deres dokumenterte avsløringer og langsiktige innsats som jeg respekterer mest. Internasjonalt synes jeg pappaene til “Esther the Wonderpig” er fantastiske aktivister. Aktivister med en twist!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *