15 ting du kanskje ikke visste om norsk kjøttproduksjon

 

Vi hører ofte at dyrevelferden i Norge er på verdenstoppen. Det kan godt hende at den er det. Men betyr det at den er god, eller at det dyrene utsettes for i den norske kjøtt-, egg- og melkeindustrien er greit?

Her er 15 punkter jeg håper kan føre til litt ekstra refleksjon rundt matvalgene våre.

 • Visste du at 40 prosent av alle kalkuner i Norge har smertefulle etseskader under føttene?
 • Visste du at de aller fleste griser som slaktes i Norge blir kvalt med CO2-gass – en prosess Mattilsynet beskriver som “svært smertefull og stressende“?
 • Visste du at 3,5 millioner hannkyllinger helles over på samlebånd og kuttes i hjel uten bedøvelse hvert år i Norge, fordi de ikke er til nytte i eggproduksjonen?
 • Visste du at dyrevelferden i den norske fiskeoppdrettsnæringen er så dårlig at over 20 prosent av alle fiskene dør før de skal slaktes, og at den ekstremt høye dødeligheten øker? De 20 prosentene utgjorde 53 millioner (!) individer i 2017.
 • Visste du at det i norsk melkeproduksjon er vanlig praksis å skille kalvene fra moren sin når de er én dag gamle? Kuer, akkurat som mennesker, må føde barn for å produsere melk. Kua insemineres og er gravid i ni måneder før hun fratas kalven sin, en prosess som gjentas hvert år til kua ikke lenger produserer nok melk til å være lønnsom og derfor slaktes. Hun er da rundt fire år gammel.

 • Visste du at rundt 20 prosent av norske purker har bogsår når de ankommer slakteriet? Bogsår sammenliknes med liggesår hos mennesker.
 • Visste du at over 75 000 sauer dør på beite i Norge hvert år, fordi den fremavlede sauerasen ikke er rustet til å overleve alene i naturen? I 2016 var det 104 500 sauer som aldri kom hjem fra utmarkesbeite – de fleste på grunn av ulykker og sykdom, og en del fordi de ble tatt av rovdyr.
 • Visste du at norske kuer ikke har krav på å få være ute mer enn åtte uker i året?
 • Visste du at de aller fleste av dyrene som utnyttes til forsøk i Norge er fisker – der det å holde sykdommer i oppdrettsnæringen under kontroll er formålet? I 2013 gjaldt dette 5 458 434 fisker, og 90 prosent av dem ble brukt i utprøving av legemidler. Nesten alle de 182 134 dyrene som ble utsatt for det som kategoriseres som smertefulle forsøk, hvor man bevisst utfører forsøk som påfører dyret vedvarende eller betydelige smerter, var det også fiskeoppdrettsnæringen som stod bak.

 • Visste du at Mattilsynet fant avvik hos 166 av 228 griseprodusenter da de gjorde uanmeldte tilsyn i Rogaland fra mai 2017 til mai 2018? Det er over 70 prosent av gårdene. De fleste avvikene gjaldt syke og skadde dyr som ikke fikk oppfølging, og de skriver i rapporten at flere av sakene var veldig alvorlige.
 • Visste du at “frittgående høner” i de aller fleste tilfeller aldri får oppleve å være ute? Driftsformen innebærer at flere tusen høner går “fritt” rundt i en hall, med så liten plass som ni dyr per kvadratmeter.
 • Visste du at over 30 000 geitekillinger slås i hjel i Norge hvert år, fordi de ikke er til nytte i geitemelkproduksjonen?
 • Visste du at de fleste slaktekyllinger bedøves ved å kveles med gass, mens resten henges opp ned etter bena på et transportbånd og bedøves i et elektrisk vannbad? På de fleste slakteriene tippes kyllingene ut av kontaineren de ble fraktet i og over på et transportbånd når de ankommer slakteriet. Animalia skriver at tipping er en belastning, at gassing alltid medfører stress og ubehag, at å henges opp ned på transportbåndet medfører stress, og at strømbadet er effektivt “hvis det gjøres riktig”.
 • Visste du at 68 869 053 griser, fjørfe, storfe, sauer og geiter ble slaktet for mat i Norge i 2017? I tillegg kommer andre dyr som for eksempel reinsdyr, hvaler og så mange millioner fisker at de bare måles i tonn og ikke individer. Hønene som blir “destruert” når de ikke lenger legger nok egg til å være lønnsomme og hannkyllingene som kvernes er heller ikke med i beregningen. Selv i lille Norge påvirker matvalgene våre enormt mange.

Nå som du vet, vil du velge annerledes?

Hvordan ville vi ha reagert hvis en hund hadde etseskader under potene? Hvis en hund ble kvalt med CO2-gass eller hengt opp ned på et samlebånd og bedøvet med strøm? Hvis noen ville skille hundemor og valp fra hverandre når valpen var én dag gammel?

Det er ingen forskjell på en gris og en hund når det gjelder evnen til å føle glede, kjærlighet og omsorg – eller frykt, smerte og frustrasjon. Men det millioner av griser og andre dyr, ofte helt lovlig, utsettes for i norsk kjøtt,- egg- og melkeindustri hadde vært ulovlig å gjøre mot en hund eller katt. Hvorfor skal vi akseptere en slik forskjellsbehandling?

Det er mange måter å drive produksjon av kjøtt, egg og melk på, og det er stor forskjell på hvor mye dyrevelferden vektlegges. Men når dyr først og fremst er en vare man skal tjene penger på, er det vanskelig å sette egenverdien deres og hensynet til deres ønsker og behov høyest.

Med alle alternativene vi har tilgang til i dag, er det heldigvis enkelt å velge annerledes hvis vi ønsker det. Vi kan velge å støtte industriene hvor dyrene konsekvent blir, eller risikerer å bli, utsatt for dette. Eller vi kan la være. For vi trenger jo verken kjøtt, egg eller melk for å leve fine liv eller spise god og variert mat. Nysgjerrig på veganisme? Les mer her!

Bildene er tatt på Dale Store Gård, et fristed for dyr i Fredrikstad. Mange av dyrene er reddet fra slakt eller fra dårlige dyrehold, og på gården får de leve lange og gode liv. Anette og Andreas som driver gården tar like godt vare på hanene og grisene som kattene og hestene, og velger vegansk. Hvis du vil støtte arbeidet deres og dyra på gården kan du bli dyrefadder – les mer her!

Hva tenker du om det dyrene utsettes for i norsk kjøtt,- melke- og eggindustri? Påvirker det matvalgene dine?

2 thoughts on “15 ting du kanskje ikke visste om norsk kjøttproduksjon

 1. Er tallene for sau på beite oppdaterte? Vanligvis brukes disse tallene:
  120.000 dør på beite årlig, og
  100.000 av annet enn rovdyr.

  1. Det er de beste kildene jeg har funnet på konkrete tall fra de siste åra. Hvor kommer tallene du nevner fra, vet du det? Jeg oppdaterer gjerne hvis det er gode kilder 🙂

   Det stemmer at de fleste sauer som dør på beite dør av andre årsaker enn rovdyr, så det er helt vilt at det er rovdyrene som får alt fokuset. Men tall jeg har sett viser at andelene allikevel er høyere enn du skriver her. I 2016 døde rundt 104 500 sauer på beite, 67 000 av andre årsaker enn rovdyr i følge Landbruksdirektoratet. Mattilsynet skrev i fjor at det er rundt 75 000 sauer som dør på beite årlig. Så det er litt vanskelig å vite akkurat hva som stemmer, men hovedpoenget må uansett være at titusenvis av sauer lider på beite og at det er langt fra dyrevennlig å sende sauer ut på beite ubevoktet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *